Período de Inscripción para Aspirantes a Delegados 2019